Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand i sommerferien 2019
 • 3. Drøftelselse af forslag til budget 2020 for Klima- og Miljøudvalget
 • 4. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
 • 5. Beslutning om ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinje til byggeri på Havmosevej 11 C, 8600 Silkeborg
 • 6. Drøftelse af brev til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren om muligheder for ændringer af regler for erhvervsaffald
 • 7. Beslutning om ansøgning til dispensation fra søbeskyttelseslinje til ændringer på festivalpladsen Ans Søbred
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Them Bavnehøj
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2019
 • 10. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan 13-021 og tillæg 33 til Kommuneplan 2017-2028 for et bydelscenter i Gødvad
 • 11. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og kommuneplantillæg for et område til offentlige formål i Hvinningdal
 • 12. Beslutning om miljøvurdering af lokalplan 10-016 Ferskvandscenteret og AQUA og kommuneplantillæg 32
 • 13. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde i midtbyen i Silkeborg
 • 14. Godkendelse af emner i miljøvurdering for projekt for Fredensgård og lokalplan og tillæg til kommuneplan for et centerområde i midtbyen
 • 15. Orientering om vedligeholdelse af Gudenåen i 2019
 • 16. Orientering om høringssvar om geotermiansøgning
 • 17. Orientering om proces for klimaplan
 • 18. Orientering om endelig vedtagelse af tillæg 31 til Spildevandsplan 2011 - 2021, kloakanlæg i Balle N og Høje Kejlstrup
 • 19. Orientering om tilsyn og godkendelser for virksomheder og landbrug i 2018
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter