Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af miljøvurdering af forslag til lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde i Sejs-Svejbæk
 • 3. Godkendelse af retningslinjer vedr. ophængning af valgplakater
 • 4. Godkendelse af rottehandlingsplan 2019 - 2021
 • 5. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om behandling af forslag til en klimavenlig flyrejsepolitik for Silkeborg Kommune
 • 6. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 81 Natur og Miljø for 2018
 • 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 81 Natur og Miljø
 • 8. Godkendelse af anlægsregnskab for opmåling af vandløb
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskab til projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til genopretning af mose i Kærsgård Plantage
 • 11. Drøftelse af idéer og forslag til råstofplan 2020 i Region Midt
 • 12. Drøftelse af landsdækkende arrangement Global Goals Tour - Fremme af FN's Verdensmål
 • 13. Orientering om Energi og klimaregnskab
 • 14. Orientering om sørestaureringsprojekter
 • 15. Orientering om lavbunds- og vådområdeprojekter i Silkeborg Kommune
 • 16. Orientering om indsats mod gener fra måger i Silkeborg Kommune
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter