Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Virksomhedsbesøg hos Kingo Recycling AS
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Målopfølgning pr. 30.06.2019, bevilling 81
 • 4. Budgetopfølgning pr. 30.06.2019, bevilling 81
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab for Vand- og Klimaplanlægning 2017
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg 34 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 7. Endelig vedtagelse af tillæg 35 til spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 8. Godkendelse af miljøvurdering for kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 10-031 for en etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D, midtbyen
 • 9. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Lokalplan 36-013
 • 10. Godkendelse af procesplan for klimastrategi og klimaplan 2019-2020
 • 11. Orientering om status for CO2 neutral 2025
 • 12. Orientering om resultater af vedligeholdelsen af Gudenåen i 2019
 • 13. Orientering om sø- og oplandsanalyse for Thorsø
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter