Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C120 på Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af klimastrategi
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter