Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsregnskab for kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2017
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af rekreative stier og broer i bynære områder i Silkeborg
 • 4. Godkendelse af tilladelse til robaneanlæg i Silkeborg Langsø 2019
 • 5. Beslutning om indbringelse af antal grødeskæringer i Gudenåen til Miljø- og Fødevareministeren
 • 6. Beslutning om udførelse af grødeskæring i Gudenåen i 2019
 • 7. Orientering om revision af Varmeplanen
 • 8. Drøftelse af anmodning fra Peter Sig Kristensen om beslutning om ansøgning til Realdanias DK2020 projekt om klimaplaner
 • 9. Drøftelse af alternativer til at anvende sprøjtemidler til bekæmpelse af bjørneklo
 • 10. Drøftelse af skydebaner i Silkeborg Kommune
 • 11. Orientering om plantning af erstatningsskov for rydning af skov til Nordskovvej
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside
 • 14. Beslutning om miljøvurdering af lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad

Samlede oversigter