Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse for Katrinedal Dambrug
 • 3. Godkendelse af igangsætning af revision af Varmeplanen
 • 4. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2020
 • 5. Budgetopfølgning pr. 31.10.19, bevilling 81
 • 6. Målopfølgning pr. 31.10.2019, bevilling 81
 • 7. Drøftelse af foreløbig projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan for Gudenåen i Silkeborg Kommune
 • 8. Behandling af byrådets beslutning om indsats mod oversvømmelser
 • 9. Drøftelse af Klimastrategi
 • 10. Beslutning om miljøvurdering af tillæg 58 til kommuneplanen for udvidelse af ramme område 32-B-15 i Voel
 • 11. Orientering om opdatering af Silkeborg Kommunes Bæredygtighedsværktøj til lokalplanlægning
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter