Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om udmøntning af byrådets beslutning om budgetoverholdelse 2019
 • 3. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Svend Thue Damgaard om status på genanvendelse af indsamlet plastik samt status på sortering på Silkeborg Kommunes egne institutioner
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter i Gudenåoplandet
 • 5. Beslutning om fælles vision for håndtering af vand i Gudenåen i EU Coast to Coast projektet
 • 6. Godkendelse af vandløbsregulativ for Gelbæk
 • 7. Godkendelse af 8 vandløbsregulativer
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg 38 til spildevandsplan 2011-2021
 • 9. Godkendelse af procesplan for klimastrategi og klimaplan 2019-2020
 • 10. Orientering om Projektforklæde for "Projekt CO2-neutral 2025"
 • 11. Orientering om status på tillæg 28 til spildevandsplan 2011 - 2021
 • 12. Orientering om endelig vedtagelse af tillæg 41 til Spildevandsplan 2011-2021, kloakering af nyt boligområde ved Lysbro
 • 13. Orientering om indsats mod gener fra måger 2019
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter