Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Anmodning om drøftelse om drikkevandsbeskyttelse
 • 3. Beslutning om etablering af nyt offentligt isætningssted for joller ved De Små Fisk
 • 4. Godkendelse af offentlig høring om udlægning af robaneanlæg i Silkeborg Langsø
 • 5. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde i Kjelleup
 • 6. Beslutning om miljøvurdering af lokalplan 13-021 og tillæg 33 til kommuneplanen for et bydelscenter i Gødvad
 • 7. Beslutning om miljøvurdering - vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 8. Beslutning om grundlag for Klimasekretariatets opgaver
 • 9. Godkendelse af støjhåndbog
 • 10. Fastlæggelse af Klima- og Miljøudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 11. Orientering om mulighederne for ændret vedligeholdelse af Gudenåen Silkeborg - Tange Sø
 • 12. Orientering om vandløbsprojekter, som er fastsat i vandområdeplanen
 • 13. Orientering om status på handlinger i affaldsplanen (2019)
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter