Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokle D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af første udkast til klimastrategi
 • 3. Godkendelse af ansøgning om tilskud til træplantning
 • 4. Godkendelse af miljørapport - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 5. Godkendelse af miljøkonsekvensvurdering af projekt for Fredensgård og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan 10-032 for centerområdet Fredensgård i midtbyen
 • 6. Godkendelse af Tillæg 28 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 7. Godkendelse af tillæg 36 til Spildevandsplan 2011-2021, placering af regnvandsbassin m.m i Linå
 • 8. Orientering om status for placering af nyt centralt renseanlæg
 • 9. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde i Silkeborg midtby
 • 10. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde ved Herningvej i Lysbro
 • 11. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om genoptagelse af behandling af forslag til en klimavenlig flyrejsepolitik for Silkeborg Kommune
 • 12. Behandling af anmodning fra Svend Thue Damgaard og Jonas Sivertsen om kriterier for ekstraordinær grødeskæring
 • 13. Behandling af anmodning fra Susanne Jacobsen og Flemming Heiberg
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter