Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 3. Budgetopfølgning pr. 31.03.2019
 • 4. Målopfølgning pr. 31.03.2019
 • 5. Drøftelse af input til budget 2020 om Bevilling 81 Drift
 • 6. Drøftelse af input til budget 2020 vedrørende opkøb af dambrug
 • 7. Drøftelse af input til budget 2020 vedrørende vandløbsregulativer
 • 8. Drøftelse af input til budget 2020 vedrørende klima
 • 9. Beslutning om miljøvurdering af lokalplan 10-031 og tillæg 47 til kommuneplanen for et etageboligområde på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen
 • 10. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 12-023 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej, Hvinningdal
 • 11. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
 • 12. Godkendelse af emner i miljøvurdering for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
 • 13. Beslutning om miljøvurdering af projektet for Fredensgård og lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for et centerområde i midtbyen
 • 14. Godkendelse af udkast til 8 vandløbsregulativer
 • 15. Godkendelse af kampagnen Hjælp fisken
 • 16. Beslutning om høringssvar til Miljøstyrelsens arbejdsprogram for vandområdeplan 2021-2027
 • 17. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Claus Løwe Klostergård omkring regler og muligheder indenfor erhvervsaffald
 • 18. Orientering om projekt om energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland
 • 19. Orientering om afrapportering af CO2-udledning 2018 vedrørende Klimakommuneaftalen
 • 20. Orientering om affaldsrenovatøren Remondis har opsagt kontrakt med Silkeborg Forsyning
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter