Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af vedtægtsændringer og fremtidig plan for forsyningssikkerhed for affaldsselskabet Energnist
  • 3. Beslutning om miljøvurdering af projekt, kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
  • 4. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for etageboliger ved Lupinvej i Alderslyst
  • 5. Godkendelse af vilkår for tilskudsordning til træplantning langs Gudenåen
  • 6. Godkendelse af revideret forretningsorden for Det Grønne Råd
  • 7. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Hans Okholm om igangsætning af en revitalisering af Varmeplanen fra 2012
  • 8. Orientering om tilsyn af beskyttet natur i 2018
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter