Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 3. Ansøgning om dispensation fra søbekyttelseslinje og skovbyggelinje til byggeri på Søhaven
 • 4. Ansøgning om tilladelse til etablering af spildevandsanlæg på Møgelø
 • 5. Beslutning om miljøvurdering af tillæg til kommuneplanen for et boligområde ved Vestbakken i Kjellerup
 • 6. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde i Voel
 • 7. Beslutning om miljøvurdering for KP tillæg 54 og LP 10-030 Etageboligområde ved Rosenørns Allé
 • 8. Beslutning om borgerinddragelse i udarbejdelse af klimastrategi
 • 9. Godkendelse af valg af klimaregnskab
 • 10. Godkendelse af fremrykning af anlægsbevilling til opmåling af vandløb
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til naturgenopretning i Vrads-Sepstrup-området
 • 12. Godkendelse af miljøvurdering for kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
 • 13. Godkendelse af miljøvurdering for kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej, Buskelund
 • 14. Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljørapport for lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 15. Godkendelse af forslag til tillæg 27 til Spildevandsplan 2011 - 2021
 • 16. Godkendelse af mødeplan 2020 for Klima- og Miljøudvalget
 • 17. Drøftelse af store fartøjer og sejladstrykket i Gudenåsystemet
 • 18. Orientering om badevandskvaliteten 2019
 • 19. Orientering om at Silkeborg Varme A/S ikke ønsker at levere fjernvarme i Resenbro og Voel
 • 20. Orientering om Fjernvarmestrategi 2019 fra Silkeborg Forsyning A/S
 • 21. Orientering om endelig vedtagelse af tillæg 39 til Spildevandsplan 2011-2021, kloakering af nyt boligområde ved Sinding
 • 22. Til orientering
 • 23. Underskriftsside

Samlede oversigter