Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C118, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning 31.10.2019
 • 3. Målopfølgning pr. 31.10.2019
 • 4. Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum Silkeborg
 • 5. Godkendelse af budgetforslag 2020 for Museum Jorn
 • 6. Godkendelse af handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik 2017-2024
 • 7. Godkendelse af Handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 2017 - 2024
 • 8. Godkendelse af forslag til samarbejdsaftale for 2020 og 2021 med Riverboat Jazz Festival
 • 9. Godkendelse af disponering af driftsmidler
 • 10. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sorring LAN Party
 • 11. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sind søger tilskud til Handijazz
 • 12. Ansøgning - De frie kulturelle midler - B'Sharp Bluesklub
 • 13. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg Folk Club
 • 14. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Silkeborg Kammerorkester
 • 15. Drøftelse om opfølgning på rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg
 • 16. Orientering om outdoorsamarbejde med Museum Silkeborg
 • 17. Orientering og drøftelse vedrørende dialogmøde med forsamlingshuse i Silkeborg Kommune
 • 18. Orientering om valg af totalentreprenør til opførelse af Gødval hal 2, sale og multihus
 • 19. Orientering om Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om anbefaling af minimumspris på 100.000 kr. ved salg af navneret til kommunale idrætsanlæg
 • 20. Orientering om status for overførsel af opgaver vedr. Fælles Ejendomsdrift til Kultur- og Borgerserviceafdelingen
 • 21. Behandling af anmodning fra Svend Thue Damgaard (A) og Rune Kristensen (A) om nedsættelse af politisk styregruppe i forbindelse med realisering af helhedsplan for Søholt
 • 22. Godkendelse af forpagter til cafe i Nordre Fælleshus (Lukket punkt)
 • 23. Gensidig information - orientering
 • 24. Underskriftsside KFIU 10.12.2019

Samlede oversigter