Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 34 Kultur og Fritid for 2018
 • 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 34 Kultur og Fritid
 • 4. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 34 Kultur og Fritid for 2018
 • 5. Godkendelse af forhøjelse og ændring af anlægsbevilling til hal 2 og klubhusfaciliteter i Buskelund
 • 6. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Serup Borgerforening
 • 7. Alderslyst Gymnastikforening søger om lokaletilskud til leje af lokaler på Thrigesvej 6
 • 8. Godkendelse af handleplan 2019 for realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik 2017-2024
 • 9. Silkeborg Tråd og Metal søger tilskud til CC Hegn
 • 10. Foreningen Norden søger tilskud til koncert med Nordens Tone
 • 11. Ansøgning om tilskud til midsommerkunstudstilling i 2019
 • 12. Ændret disponering af ungepuljen
 • 13. Orientering om igangsat områdestudie i Funder
 • 14. Orientering om status på ungekulturhus
 • 15. Gensidig information - orientering
 • 16. Underskriftsside KFIU 11.03.2019

Samlede oversigter