Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra FDF Møgelø
 • 3. Høring og efterfølgende stillingtagen til anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
 • 4. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Sminge Sø Kajakklub
 • 5. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn
 • 6. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv
 • 7. Ansøgning - De frie kulturelle midler - Sorring LAN Party
 • 8. Drøftelse af forslag til handleplan 2020 for realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik 2017-2024
 • 9. Drøftelse af forslag til Handleplan 2020 for realisering af Kultursporet 2017 - 2024
 • 10. Godkendelse af indsatser under Kulturaftale Østjysk Vækstbånd for 2020
 • 11. Drøftelse vedrørende udarbejdelse af strategi for kunst i offentligt rum i Silkeborg Kommune 2020 - 2028
 • 12. Beslutning om indgåelse af ny rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Jysk Musikteater
 • 13. Drøftelse af projektet Bevæg dig - sammen
 • 14. Orientering om revideret tidsplan vedr. implementering af ny tildelingsmodel for selvejende haller
 • 15. Godkendelse af igangsætning af proces for erhvervelse af ejendom (Lukket punkt)
 • 16. Gensidig information - orientering
 • 17. Underskriftsside KFIU 11.11.2019

Samlede oversigter