Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af nye idrætsanlæg
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg
 • 4. Budgetopfølgning 30.06.2019
 • 5. Målopfølgning 30.06.2019
 • 6. Godkendelse af årsrapport 2018 for Museum Jorn
 • 7. Fonden Virklund Fritidscenter fremsender regnskab 2018 til godkendelse
 • 8. Godkendelse af projektforklæde til udarbejdelse af helhedsplan for Søholt
 • 9. Godkendelse af dispositionsforslag til opførelse af Hvinningdalhal 2 - Fællesskabshus
 • 10. Magistraten søger tilskud
 • 11. Orientering om Funder Områdestudie
 • 12. Orientering om valg af entreprenører til kunstgræsbane i Gødvad
 • 13. Drøftelse af eftergivelse eller udsættelse af start på rente- og afdragsbetaling på kommunalt lån bevilget til Museum Jorn
 • 14. Drøftelse af årshjul 2020 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 • 15. Gensidig information - orientering
 • 16. Underskriftsside KFIU 12.08.2019

Samlede oversigter