Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 3

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Endelig fastlæggelse af principper for tildelingskriterier for selvejende haller
  • 3. Drøftelse af Fælles Ejendomsdrift (Lukket punkt)
  • 4. Drøftelse af kulturanalyserne ”Mellem ballet og biografer” samt ”Museumslandskabet”
  • 5. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
  • 6. Godkendelse af budgetforslag 2020 for bevilling 34 Kultur og Fritid
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside KFIU budget 2. del 13.06.2019

Samlede oversigter