Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Status på projektet Brugeroplevelsen i haller og sale
 • 3. Udpegning af medlem fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til besigtigelse af haller med implementeret koncept for bedre brugeroplevelse
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af legeredskaber
 • 6. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM
 • 7. Orientering om og godkendelse af dispositionsforslag for Gødvad hal 2, sale og multihus
 • 8. Indledende drøftelse af udvalgsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid
 • 9. Budgetopfølgning 31.03.2019
 • 10. Bevillingsmål 31.03.2019
 • 11. Godkendelse af videreudviklet model for Kultur på recept samt godkendelse af finansiering fra budget 2020
 • 12. Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023
 • 13. Silkeborg Classic søger tilskud til Silkeborg Classic Concerts 2019
 • 14. Jørgen Michaelsen søger tilskud til jubilæumsbog
 • 15. Konstituering af formand i sommeren 2019
 • 16. Drøftelse af mulige principper for ny tildelingsmodel for selvejende haller
 • 17. Drøftelse af kulturanalyserne ”Mellem ballet og biografer” samt ”Museumslandskabet”
 • 18. Gensidig information - orientering
 • 19. Underskriftsside KFIU 13.05.2019

Samlede oversigter