Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Implementering af ny tildelingsmodel for selvejende haller 2020
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside KFIU ekstraordinært 23.10.2019

Samlede oversigter