Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 3

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 3. Orientering om planer for udvidelse af Silkeborg Bunkermuseum ved Silkeborg Bad
 • 4. Orientering om status for helhedsplanen i Gødvad
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til hal, multihus og sale i Gødvad
 • 6. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Dansk Civilhundeforening, Silkeborg
 • 7. Godkendelse af ændret lejekontrakt med Silkeborg-Voel KFUM A-S
 • 8. Silkeborg Sportscenter fremsender regnskab 2018 til orientering
 • 9. Godkendelse af regnskab 2018 for Museum Silkeborg
 • 10. Principgodkendelse af modtagelse af gave til halbyggeri i Sejs-Svejbæk samt nedsættelse af Idé- og Programudvalg
 • 11. Valg af entreprenører til opførelse af kunstgræsbane i Gødvad
 • 12. Rampelys søger tilskud til koncerter under Folkemødet 2019
 • 13. Alderslyst Action søger tilskud til Alderslyst Action 2019
 • 14. Godkendelse af tilbud på køb af halnavn i Buskelund
 • 15. Udpegning af medlem til bestyrelsen i eliteSilkeborg
 • 16. Afklaring af ny placering af trailcenter
 • 17. Orientering om valg af totalentreprenør til opførelse af Buskelund hal 2 og multihus
 • 18. Drøftelse af kulturanalyserne ”Mellem ballet og biografer” samt ”Museumslandskabet”
 • 19. Drøftelse af kulturelle puljer
 • 20. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
 • 21. Årsrapport 2018 fra Fonden Musik- og Teaterhuset Silkeborg
 • 22. Budgetforslag 2019 fra Fonden Musik- og Teaterhuset Silkeborg
 • 23. Drøftelsessag (Lukket punkt)
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside KFIU 03.06.2019

Samlede oversigter