Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Fastlæggelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til Ombygning, forbedring m.v. 2019
 • 4. Godkendelse af mulighed for etablering af faciliteter til trætop-klatring ved cirkuspladsen
 • 5. Godkendelse af model for værtskab og køkkendrift i kommende Nordre Fælleshus
 • 6. Godkendelse af nye vedtægter for Den Kreative Skole
 • 7. Godkendelse af Elitepuljen
 • 8. Udvælgelse af kandidater til Silkeborg Kommunes Idrætspriser 2018
 • 9. Orientering og drøftelse vedr. Kulturaftale Østjysk Vækstbånd 2020 - 2023
 • 10. Orientering om godkendelse af Hvinningdal Områdestudie
 • 11. Forsamlingshuse søger tilskud til vedligeholdelse i 2019
 • 12. Institut Funder Bakke søger tilskud til udstillinger og festival
 • 13. Museum Silkeborg søger tilskud til Eventyrdronningen
 • 14. Silkeborg Motetkor søger tilskud til koncert
 • 15. Godkendelse af tilskud til Festival of Wonder, samt igangsætning af afklaring af model for fremtidig organisering og drift
 • 16. Gensidig information - orientering
 • 17. Underskriftsside KFIU 04.02.2019

Samlede oversigter