Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering og drøftelse af status for fælles ejendomsdrift på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen
 • 4. Godkendelse af anlægsbudget til Helhedsplan for Indelukket samt fremrykning og udskyldelse af anlægsprojekter
 • 5. Godkendelse af Den selvejende institution Silkeborg Sportscenters budgetforslag for 2019
 • 6. Godkendelse af Elitepuljen
 • 7. Silkeborg Kommunes kulturpriser for 2018
 • 8. Silkeborg Folk Club søger tilskud til festival og besøg fra Grønland
 • 9. Kunstnerkollektivet søger tilskud til Schubertiade-koncert
 • 10. SIND søger tilskud til Handijazz
 • 11. Silkeborg Teaterkreds søger tilskud til forestillingen Danner
 • 12. Orientering om status på Østre og Vestre søbad
 • 13. Behandling af outdoormasterplan
 • 14. Gensidig information - orientering
 • 15. Underskriftsside KFIU 07.01.2019

Samlede oversigter