Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
 • 3. Godkendelse af det samlede anlægsregnskab for Campus Bindslevs Plads, udearealer, P-kælder og 19 erstatningspladser
 • 4. Den selvejende institution Silkeborg O-Center fremsender regnskab 2018 til godkendelse
 • 5. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte fra Ketchercenter Øster Bordingvej 17
 • 6. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Funder GF Fitness
 • 7. Godkendelse af mødeplan 2020 for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 • 8. Orientering om projektet Vores Natur som afvikles i 2020
 • 9. Gensidig information - orientering
 • 10. Underskriftsside KFIU 07.10.2019
 • 11. Orientering og drøftelse vedr. Kulturaftale Østjysk Vækstbånd 2020

Samlede oversigter