Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering omkring effekter ved Kultur på recept
 • 3. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Aktivitet på Toppen
 • 4. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Borgerforening
 • 5. Valg af totalentreprenør til opførelse af Buskelund hal 2 og multihus
 • 6. Ændring af retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer
 • 7. Dansk-Ungarsk Venskabsforening søger tilskud til rejse til Ungarn
 • 8. Silkeborg Classic søger tilskud til Stravinskijs Historien om en soldat
 • 9. Resenbrohuset søger tilskud til vedligeholdelse i 2019
 • 10. Udpegning af repræsentant fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Kulturskolerådet i Den Kreative Skole
 • 11. Nedlæggelse af projektorganisation vedr. Ungekulturhuset
 • 12. Orientering om analyse af selvejende haller og beslutning om proces for den politiske behandling
 • 13. Gensidig information - orientering
 • 14. Underskriftsside KFIU 08.04.2019

Samlede oversigter