Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C127B, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Kulturrådets og Fritidsrådets udtalelser til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetforslag 2020
 • 3. Reduktion af udgifter i 2019 på bevilling 34
 • 4. Godkendelse af projektforklæde til udarbejdelse af helhedsplan for Søholt
 • 5. Godkendelse af salg af navneret til kommende hal 2 i Gødvad, samt tilskud til Gødvad Idrætsforening
 • 6. Godkendelse af proces for opførelse af ny idrætshal ved Sølystskolen
 • 7. Godkendelse af udkast til nye benyttelsesaftaler for selvejende haller
 • 8. Koncept for bedre brugeroplevelse i Silkeborg Kommunes haller
 • 9. Valg af entreprenør til opførelse af søbade
 • 10. Valg af totalentreprenør til opførelse af hal 2, sale og multihus i Gødvad
 • 11. Genoptaget drøftelse af kulturanalyserne "Mellem ballet og biografer" samt "Museumslandskabet"
 • 12. Drøftelse af samarbejdsaftaler med statsanerkendte museer i Silkeborg Kommune
 • 13. Ansøgning fra rytmiske spillesteder og musikforeninger om honorarstøtte 2020
 • 14. Drøftelse vedrørende ny rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Jysk Musikteater
 • 15. Godkendelse af regnskab 2018 for KunstCentret Silkeborg Bad
 • 16. Ansøgning, De frie kulturelle midler - Spor Kunsten
 • 17. Ansøgning, De frie kulturelle midler - Silkeborg Tråd og Metal
 • 18. Ansøgning, De frie kulturelle midler - Silkeborg Quilters
 • 19. Ansøgning, De frie kulturelle midler - "100 procent fremmed?"
 • 20. Ansøgning om forhøjet støtte til Den Vestdanske Filmpulje
 • 21. Drøftelse af revideret udkast til Årshjul 2020
 • 22. Gensidig information - orientering
 • 23. Underskriftsside KFIU 09.09.2019

Samlede oversigter