Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019
 • 3. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019, herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2020
 • 4. Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 31. oktober 2019
 • 5. Drøftelse af budgetopfølgningen 31. oktober 2019
 • 6. Godkendelse af 11 anlægsregnskaber indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
 • 7. Godkendelse af Erhvervshandleplan 2020-1
 • 8. Orientering om status på kvoter til almene boliger
 • 9. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 14 almene familieboliger på Amerikavej, Gjern
 • 10. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 60 almene familieboliger på Bredhøjvej, Silkeborg - etape 2
 • 11. Forhåndsgodkendelse af endelig anskaffelsessum (skema C) til renovering mm. af almene familieboliger, Solsortevej/Rylevej
 • 12. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans IF Søsport
 • 13. Godkendelse af tilpasning af retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
 • 14. Orientering om anbefalinger vedrørende bindende kommunale folkeafstemninger
 • 15. Godkendelse af høringssvar til Tilsynet ved Ankestyrelsen
 • 16. Godkendelse af forslag til lokalplan 23-013 for et boligområde ved Lergravsvej og Granmosevej i Kjellerup
 • 17. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et boligområde i Silkeborg Midtby
 • 18. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 19. Drøftelse af Kommuneplan 2020-2032
 • 20. Godkendelse af Udviklingsplan for Søfronten
 • 21. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2020
 • 22. Godkendelse af flytning og forhøjelse af anlægsbevilling til Søtorvet
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2020
 • 24. Godkendelse af anlægsbevilling til udearealer på Trekløverskolen, afd. Kjellerup
 • 25. Godkendelse af anlægsregnskab for om- og tilbygning af Solbo
 • 26. Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 27. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af nyt tema til værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed
 • 28. Godkendelse af anlægsregnskab (skema C) for 120 almene kommunale plejeboliger med tilhørende servicearealer på Marienlund
 • 29. Godkendelse af afskedsansøgning (Lukket punkt)
 • 30. Orientering om opsigelse (Lukket punkt)
 • 31. Godkendelse af høringssvar til Tilsynet ved Ankestyrelsen (Lukket punkt)
 • 32. Godkendelse af nye fysiske lokationer til Jobcenter Erhverv og Uddannelse (Lukket punkt)
 • 33. Orientering om forbedringslån med 100 % kommunegaranti i afdelinger med indekslån (Lukket punkt)
 • 34. Godkendelse af lånoptagelse samt kommunegaranti, AAB Silkeborg, afd. 28 (Lukket punkt)
 • 35. Godkendelse af lånoptagelse samt kommunegaranti, AAB Silkeborg, afd. 30 (Lukket punkt)
 • 36. Godkendelse af lånoptagelse samt kommunegaranti, Midtjysk Boligselskab, afd. 88 (Lukket punkt)
 • 37. Godkendelse af kommunegaranti ifm. opførsel af 20 private ustøttede andelsboliger i Gjern (Lukket punkt)
 • 38. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning (Lukket punkt)
 • 39. Fastsættelse af mindstepriser 2020 (Lukket punkt)
 • 40. Beslutning om arealer til placering af erstatningsskov
 • 41. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 42. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 43. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 44. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 45. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 46. Til orientering
 • 47. Underskriftsside
 • 48. Godkendelse af ansættelse (Lukket punkt)

Samlede oversigter