Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Indledende drøftelse af revisionsberetninger for løbende og afsluttende revision af 2018
 • 3. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30.06.2019
 • 4. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30.06.2019
 • 5. Drøftelse af budgetseminar og tidsplan for budgetvedtagelse samt orientering om 1 %-reduktion i afdelinger og stabe
 • 6. Drøftelse af emner i forbindelse med Kommuneplan 2020-2032
 • 7. Beslutning om placering af svømmecenter på Søholt
 • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Drøftelsessag (Lukket punkt)
 • 12. Orientering om rykning for lån (Lukket punkt)
 • 13. Orientering om debitorkrav (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter