Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af og beslutning om reduktion af det forventede forbrug af serviceudgifter i 2019
 • 3. Godkendelse af reduktioner i budget 2019
 • 4. Godkendelse af bevilling til anlægsprojekter vedrørende brandsikring på plejecentre samt renoveringer af 2 skoler
 • 5. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 10 almene familieboliger på Engesvangvej, Kragelund
 • 6. Beslutning om placering af almene boliger i Bryrup
 • 7. Drøftelse af finansiering af uderum i Gødvad
 • 8. Orientering om puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter samt godkendelse af forlængelse af tilsagn
 • 9. Godkendelse af anlægstilskud til Silkeborg Højskole
 • 10. Godkendelse af anlægstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter
 • 11. Godkendelse af mødeplan 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 12. Godkendelse af mødeplan 2020 for Silkeborg Byråd
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-028 for område til offentlige formål, Hvinningdal
 • 14. Godkendelse af forslag til lokalplan 40-008 for et boligområde i Frisholmparken anden etape, Them
 • 15. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro
 • 16. Godkendelse af forslag til tillæg 38 til spildevandsplan 2011-2021
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling for Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter i skolekatalog
 • 19. Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af gågaderne i Silkeborg
 • 20. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter i Gudenåoplandet
 • 21. Godkendelse af tillægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Elverhøjen
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærds- og digitaliseringsudvikling på Solbo
 • 23. Godkendelse af salg af navneret til kommende hal 2 i Gødvad, samt tilskud til Gødvad Idrætsforening
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Til orientering
 • 32. Underskriftsside

Samlede oversigter