Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forlængelse af aftale om fortrinsret til almene familieboliger i udvalgte afdelinger (pendlerboliger)
 • 3. Godkendelse af ændringer i to bilag til Silkeborg Kommunes Overordnede Økonomistyringsprincipper
 • 4. Stillingtagen til studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 5. Endelig drøftelse af udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 6. Godkendelse af Funder Områdestudie
 • 7. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Dansk Civilhundeforening, Silkeborg
 • 8. Stillingtagen til ansøgning om tilskud fra Silkeborg Museum
 • 9. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 32 og lokalplan 10-016 Erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et bolig-område i midtbyen i Silkeborg
 • 11. Godkendelse af forslag til lokalplan 30-003 for et boligområde ved Hedevej i Fårvang
 • 12. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 for et bydelscenter i Gødvad
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro
 • 14. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-027 for et boligområde ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Buskelund
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling af byggemodning samt stitunnel ved Dalvejen i Silkeborg
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning Vestre Højmarksvej, Funder
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning, Planetvej i Gjessø
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling for etablering af signalreguleret kryds ved Erhvervskorridoren etape 1, Silkeborg
 • 20. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for Cykelsti Silkeborgvej, samt nedsættelse af anlægsbevilling til signalanlæg Kjellerupvej
 • 21. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Them Bavnehøj
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2019
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser
 • 24. Godkendelse af tillægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Nørrevænget
 • 25. Godkendelse af anlægsbevilling finansieret delvist af tillægsbevilling til etablering af midlertidige pladser i Funder
 • 26. Drøftelse af forhøjelse af forældrebetalingen i SFO
 • 27. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til hal, multihus og sale i Gødvad
 • 28. Orientering om valg af totalentreprenør til opførelse af Buskelund hal 2 og multihus
 • 29. Godkendelse af tilbud på køb af halnavn i Buskelund
 • 30. Principgodkendelse af modtagelse af gave til halbyggeri i Sejs-Svejbæk samt nedsættelse af Idé- og Programudvalg
 • 31. Afklaring af ny placering af trailcenter
 • 32. Godkendelse af forlængelse og videreudvikling af ungeinvestering
 • 33. Godkendelse af en permanent fastholdelsesindsats for unge i uddannelse
 • 34. Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
 • 35. Orientering om korrigerende handlinger handlinger efter budgetopfølgning 31.03.2019 (Lukket punkt)
 • 36. Orientering om status på budgetlægningen (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Godkendelse af områdefordeling af almene kvoter til boligorganisationer (Lukket punkt)
 • 39. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 40. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 41. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 42. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 43. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 44. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 45. Godkendelse af igangsætning af udbud af hjemmeplejeydelser under frit valg (Lukket punkt)
 • 46. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 47. Til orientering
 • 48. Underskriftsside

Samlede oversigter