Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med HandelSilkeborg
 • 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. juni 2019
 • 4. Drøftelse af budgetopfølgningen 30. juni 2019
 • 5. Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 30. juni 2019
 • 6. Godkendelse af revisionsberetningerne nr. 15 og nr. 16, henholdsvis løbende og afsluttende revision for 2018
 • 7. Godkendelse af revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020-2023
 • 8. Drøftelse af midtvejsregulering på daginstitutionsområdet
 • 9. Drøftelse af emner i forbindelse med Kommuneplan 2020-2032
 • 10. Orientering om opkrævning af garantiprovision hos Energnist
 • 11. Godkendelse af dispensation fra krav om individuelle målere på Fårvang Ældrecenter
 • 12. Godkendelse af placering af kompetence vedrørende besøgsrestriktioner hos Sundheds- og Ældreudvalget
 • 13. Godkendelse af deponering af provenu ved salg af HMN GasNet
 • 14. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-031 og tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 for en etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen
 • 15. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-016 for et centerområde ved Borgergade og Nørrevænget, Alderslyst
 • 16. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Alderslyst
 • 17. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder
 • 18. Godkendelse af forslag til lokalplan 23-011 for en daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup
 • 19. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde i Virklund
 • 20. Godkendelse af forslag til tillæg 34 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 21. Godkendelse af anlægsregnskab for Vand- og Klimaplanlægning 2017
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af nye idrætsanlæg
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg ved robanen på Silkeborg Langsø
 • 24. Drøftelse af eftergivelse eller udsættelse af start på rente- og afdragsbetaling på kommunalt lån bevilget til Museum Jorn
 • 25. Godkendelse af projekteringsbevilling til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder
 • 26. Godkendelse af anlægsbevilling til 12 plejeboliger og servicearealer på Fårvang Ældrecenter samt skema A, støttet byggeri
 • 27. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af badeværelser på Botilbuddet Alderslyst
 • 28. Godkendelse af Udsattestrategi for Silkeborg Kommune
 • 29. Godkendelse af investering i beskæftigelsesindsatsen for jobparate ledige
 • 30. Godkendelse af at FGU varetager praktikopsøgende opgave på EGU-sporet
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 39. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 40. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 41. Til orientering
 • 42. Underskriftsside

Samlede oversigter