Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED
 • 3. Fastlæggelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter 2019
 • 5. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Naturhus Gjern Bakker
 • 6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 for et bydelscenter i Gødvad
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til asfaltering af Kjellerupbanestien
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til bymiljøer i Silkeborg Kommune 2019
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling for Pulje til Landsbyfornyelse 2016 og 2017
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til pavillon på Ans Skole til elever fra Inklusionscentret Nørskovlund
 • 12. Godkendelse af det videre arbejde og anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup
 • 13. Godkendelse af anlægsregnskaber for modernisering af Thorning Skole og kapacitetstilspasning på Vestre Skole
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning, forbedring m.v. 2019 af areal ved Søsportens Hus
 • 15. Godkendelse af nye vedtægter for Den Kreative Skole
 • 16. Endelig godkendelse af Mester i eget liv - Et fælles ansvar og indsatskatalog
 • 17. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Til orientering
 • 29. Underskriftsside

Samlede oversigter