Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2018
 • 3. Godkendelse af 33 anlægsregnskaber
 • 4. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2018 til 2019
 • 5. Godkendelse af udgangspunktet for Målaftale for budget 2020-2023
 • 6. Godkendelse af befolkningsprognose for 2019-2032
 • 7. Godkendelse af regnskab 2018 for Midtjysk Brand og Redning
 • 8. Godkendelse af svar til Ankestyrelsen
 • 9. Orientering om Gudenåsamarbejdet
 • 10. Afgørelse i retssag om ekspropriation til jordankre under Torvet i Silkeborg
 • 11. Stillingtagen til arrangør af fremtidens Regatta
 • 12. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-027 for et boligområde ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Buskelund
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-020 for et boligområde ved Eriksborg i Gødvad
 • 14. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 23-010 for et boligområde ved Agertoften og Grønningen i Kjellerup
 • 15. Godkendelse af forslag til lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 16. Godkendelse af miljøvurdering af forslag til lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde i Sejs-Svejbæk
 • 17. Beslutning om optagelse af ny rundkørsel som offentlig vej, Funder Bygade
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til genopretning af mose i Kærsgård Plantage
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i plejecentrene
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til udvikling af udearealer på plejecentrene
 • 21. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Serup Borgerforening
 • 22. Godkendelse af forhøjelse og ændring af anlægsbevilling til hal 2 og klubhusfaciliteter i Buskelund
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Til orientering
 • 29. Underskriftsside

Samlede oversigter