Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af Budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021-2023
  • 3. Orientering om grundlovsceremoni for borgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab
  • 4. Stillingtagen til indsendelse af ansøgning om ændring af områdeafgrænsning af boligområdet Arendalsvej
  • 5. Godkendelse af ansøgningsindsendelse for udvidelse af områdeafgrænsning i henhold til ghettoliste (Lukket punkt)
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter