Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med eliteSilkeborg
 • 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
 • 4. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019
 • 5. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019
 • 6. Orientering om forventet anlægsforbrug pr. 31. marts 2019
 • 7. Fremrykning af anlægsprojekter til 2019
 • 8. Orientering om opkrævning af garantiprovision ved Energnist
 • 9. Stillingtagen til studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 10. Beslutning om tilskud til Kunstcenter Silkeborg Bad til belysningsløsning
 • 11. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Veteranbanen Bryrup-Vrads
 • 12. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM
 • 13. Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023
 • 14. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-023 for et boligområde ved Sankelmarksvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal
 • 15. Godkendelse af forslag til lokalplan 41-008 Bevarende lokalplan for sommerhusområde Vesterlund, Virklund
 • 16. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad
 • 17. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål i Hvinningdal
 • 18. Godkendelse af kommissorium for Kommuneplan 2020 - 2032
 • 19. Orientering om afgørelsen af parallelkonkurrencen om masterplanen for Søfronten og Havnen
 • 20. Godkendelse af udkast til 8 vandløbsregulativer
 • 21. Godkendelse af videreudviklet model for Kultur på recept samt godkendelse af finansiering fra budget 2020
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af legeredskaber
 • 24. Godkendelse af anlægsbevilling til nye rammer for Alderslyst Ungdomsklub
 • 25. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af midlertidig specialafdeling på Skægkærskolen
 • 26. Godkendelse af ændret struktur for børnehusene i Them og anlægsbevilling til ombygning
 • 27. Drøftelse af første udkast som forberedelse til udarbejdelse af anlægsbudget 2020-2023 (Lukket punkt)
 • 28. Drøftelse af Fælles Ejendomsdrift (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 39. Til orientering
 • 40. Underskriftsside

Samlede oversigter