Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af budgetproces
 • 3. Godkendelse af Indkøbspolitik
 • 4. Godkendelse af oprettelse af Klimasekretariat
 • 5. Godkendelse af områdestudie for Hvinningdal
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til affaldsopbevaring 2019-2021
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til energimærkning
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter 2019
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2018
 • 10. Orientering om tildelte midler fra Realdania til sikring af bedre indeklima på skoler
 • 11. Orientering om status på kvoter til almene boliger
 • 12. Godkendelse af fleksible udlejningsregler for Resedavej/Lupinvej/Arendalsvej
 • 13. Godkendelse af Ungestrategiudvalgets forslag til en enkel indgang for unge i Silkeborg Kommune
 • 14. Beslutning om lånegaranti til Levring Efterskole
 • 15. Beslutning om Klippen, Den Kristne Friskole skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat
 • 16. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til delområde II og III i lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet i midtbyen
 • 17. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
 • 18. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
 • 19. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 57 for et centerområde i Kjellerup
 • 20. Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 183.12 - de tidligere Svejbæk Træskofabrikker
 • 21. Godkendelse af byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2019
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling af mindre anlæg indenfor vejområdet i 2019
 • 23. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2019
 • 24. Godkendelse af vedtægtsændringer og fremtidig plan for forsyningssikkerhed for affaldsselskabet Energnist
 • 25. Beslutning om 2 timers gratis parkering og brug af parkeringskort i p-kælderen under Torvet
 • 26. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. diverse aktivitetsændringer af bygninger inden for psykiatriområdet
 • 27. Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
 • 28. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
 • 29. Godkendelse af anlægsbudget til Helhedsplan for Indelukket samt fremrykning og udskydelse af anlægsprojekter
 • 30. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen
 • 31. Orientering og drøftelse af status for fælles ejendomsdrift på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets områder
 • 32. Godkendelse af budget 2019 for Ferskvandscentret og AQUA Ferskvands Akvarium (Lukket punkt)
 • 33. Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2019 (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Til orientering
 • 39. Underskriftsside

Samlede oversigter