Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med boligorganisationerne om anskaffelsessummen ved alment boligbyggeri
 • 3. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 25 almene familieboliger (seniorboliger) på Agertoften, Kjellerup
 • 4. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 76 familieboliger i sydbyen i Silkeborg
 • 5. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 16 almene familieboliger på Ved Skrænten, Silkeborg
 • 6. Beslutning om placering af almene boliger i Bryrup
 • 7. Godkendelse af ændring af fleksible udlejningsregler
 • 8. Godkendelse af bevillingsændringer herunder midtvejsregulering af tilskud for 2019
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af Nordre Skole
 • 10. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Voel Multihus
 • 11. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Funder GF Fitness
 • 12. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte fra Ketchercenter Øster Bordingvej 17
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk
 • 14. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Jordkærvej i Buskelund
 • 15. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 16. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 10-030 og tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017-2028, etageboligområde ved Rosenørns Allé
 • 17. Beslutning om miljøvurdering for KP tillæg 54 og LP 10-030 Etageboligområde ved Rosenørns Allé
 • 18. Ansøgning om dispensation fra søbekyttelseslinje og skovbyggelinje til byggeri på Søhaven
 • 19. Godkendelse af forslag til tillæg 27 til Spildevandsplan 2011 - 2021
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til naturgenopretning i Vrads-Sepstrup-området
 • 21. Godkendelse af fremrykning af anlægsbevilling til opmåling af vandløb
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af udsugningen i køkkenet i Akacien
 • 23. Godkendelse af tillægsbevilling til ombygning af Them Børnehave
 • 24. Godkendelse af det samlede anlægsregnskab for Campus Bindslevs Plads, udearealer, P-kælder og 19 erstatningspladser
 • 25. Godkendelse af scenarie for projekt (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af forsikringsaftale (Lukket punkt)
 • 27. Drøftelse af evt. købsaftale (Lukket punkt)
 • 28. Beslutning om lejemål (Lukket punkt)
 • 29. Godkendelse af boligorganisations køb af areal (Lukket punkt)
 • 30. Godkendelse af salg af areal (Lukket punkt)
 • 31. Godkendelse af salg af areal (Lukket punkt)
 • 32. Beslutning om ekspropriation af jord (Lukket punkt)
 • 33. Beslutning om arealerhvervelse (Lukket punkt)
 • 34. Til orientering
 • 35. Underskriftsside

Samlede oversigter