Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med DI Silkeborg-Viborg
 • 3. Godkendelse af kvotestrategi for almene boliger 2020-21
 • 4. Godkendelse af reviderede vedtægter for elitesilkeborg
 • 5. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Aktivitet på Toppen
 • 6. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Borgerforening
 • 7. Godkendelse af opbevaring af valgmateriale fra Europa-Parlamentsvalg 2019 til brug for test af nyt valgsystem samt orientering om nyt valgsystem
 • 8. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 15-010 boligområde ved Tandskovvej i Sinding
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde ved Hjortespringet i Virklund
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-017 for etageboliger ved Lupinvej
 • 13. Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Planstrategi 2040
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskab for kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2017
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af rekreative stier og broer i bynære områder i Silkeborg
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelser i forbindelse med byggemodninger
 • 17. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling Christian 8.s Vej - Frederiksberggade til Lyngbygade
 • 18. Godkendelse af projekteringsbevilling til ny daginstitution i Sejs-Svejbæk
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til etape 2 af daginstitutionen Funder Børnehus
 • 20. Godkendelse af anlægsbevilling til fleksibel ordning med udegrupper
 • 21. Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Hvinningdalskolen
 • 22. Godkendelse af projekteringsbevilling til ombygning af Fårvang Ældrecenter
 • 23. Orientering om praksisundersøgelse om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
 • 24. Orientering om status for Beskæftigelsesafdelingens kontrolindsats
 • 25. Orientering om borgertilfredshedsundersøgelse i Ydelsescentret
 • 26. Godkendelse af opfølgning på investeringer på beskæftigelsesområdet
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Plejeboliger (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Personalesag (Lukket punkt)
 • 36. Til orientering
 • 37. Underskriftsside

Samlede oversigter