Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af Økonomisk politik 2020 og Finansiel strategi 2019
  • 3. Godkendelse af elevtalsprognose og orientering om befolkningsprognose rapport for 2019-2032
  • 4. Godkendelse af målaftale 2020 - 2023
  • 5. Godkendelse af tillægsbevilling til pælefundering og forhøjelse af anlægsbevilling til ny hal i Gødvad
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Forsikringssag (Lukket punkt)
  • 8. Orienteringssag (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter