Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med Kultur- og Borgerserviceafdelingen
 • 3. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.10.2019
 • 4. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr 31.10.2019
 • 5. Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører november 2019
 • 6. Orientering om planlægning for udnyttelse af området ved Svømmecenter Nordvest
 • 7. Godkendelse af eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget
 • 8. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Foreningen Rampelys
 • 9. Godkendelse af forlængelse af benyttelsesaftale (Lukket punkt)
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter