Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af udvalgsaftale samt drøftelse og godkendelse af forslag til budget 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger
  • 3. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
  • 4. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Levring Efterskole
  • 5. Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører maj 2019
  • 6. Orientering om ansættelser på særlige vilkår i Silkeborg Kommune
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Godkendelse (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter