Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C121

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialog med VisitSilkeborg
  • 3. Godkendelse af reviderede retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
  • 4. Godkendelse af Erhvervshandleplan 2019
  • 5. Stillingtagen til interessetilkendegivelser vedr. fremtidens Regatta
  • 6. Fastlæggelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets input til målseminar budget 2020
  • 7. Drøftelse af program for Byrådets Målseminar (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter