Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED
 • 3. Orientering om regnskab 2018 for bevilling 11 Ældreboliger
 • 4. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme for 2018
 • 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 6. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 14 Centralfunktioner for 2018
 • 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter
 • 8. Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale ejendomme
 • 9. Godkendelse af boligprogram 2019-2031
 • 10. Godkendelse af projekt Lokalområder med kant, runde 2
 • 11. Godkendelse af samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsserviceaktører for 2019
 • 12. Orientering om igangsat områdestudie i Funder
 • 13. Orientering om informationssikkerhedsniveauet i Silkeborg Kommune i 2018
 • 14. Orientering vedr. legionella-bekæmpelse i kommunale bygninger
 • 15. Godkendelse af ny organisatorisk placering af Socialtilsyn Midt
 • 16. Stillingtagen til arrangør af fremtidens Regatta
 • 17. Godkendelse af besættelse af ledig plads i Nærdemokratiudvalget
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter