Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af klimavenlig rejsepolitik
  • 3. Drøftelse af erfaringer med salg af navneret til idrætsanlæg
  • 4. Beslutning om udbetaling af støtte til SIF Cykling med henblik på afklaring af mulighederne for etablering af cykelbane
  • 5. Orientering om byggegrunde (Lukket punkt)
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter