Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gl. Skovridergård, Marienlundsvej 36, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Dialog med Ferskvandscentret og AQUA
 • 3. Godkendelse af årsregnskab 2018 for Ferskvandscentret og AQUA
 • 4. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2019
 • 5. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2019
 • 6. Godkendelse af igangsætning af proces for udarbejdelse af helhedsplan for Søholt
 • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 9. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 10. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter