Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialog med LO Silkeborg-Favrskov
  • 3. Drøftelse af forslag til dialogmøder i 2019 mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og samarbejdspartnere
  • 4. Orientering om risikoanalyse af budget 2019
  • 5. Godkendelse af Indkøbspolitik
  • 6. Orientering om indsatsen for at øge valgdeltagelsen ved byrådsvalget i 2017 og beslutning om fremtidige indsatser
  • 7. Opkrævning af garantiprovision (Lukket punkt)
  • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter