Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde område syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 3. Endelig vedtagelse af lokalplan 41-008 - Bevarende lokalplan for sommerhusområde Vesterlund, Virklund
 • 4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde i Virklund
 • 5. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 37 til KP 2017-2028 og lokalplan 13-020 for et boligområde ved Eriksborg, Gødvad
 • 6. Godkendelse af program for nye udearealer ved ny Dybkærskole, ny hal og bycenteret
 • 7. Godkendelse af principper for indretningen af gågaderne Vestergade og Søndergade i Silkeborg
 • 8. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-016 for et centerområde ved Borgergade og Nørrevænget, Alderslyst
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Alderslyst
 • 10. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder
 • 11. Godkendelse af forslag til lokalplan 23-011 for en daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup
 • 12. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-031 og tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 for en etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen
 • 13. Godkendelse af revideret bebyggelsesplan i Dalgasgade
 • 14. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 111.22, Tværgade 8-10, 8600 Silkeborg
 • 15. Orientering om lokalplan 10-022 og tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028
 • 16. Orientering om Byplanmøde i Køge 3. - 4. oktober 2019
 • 17. Beslutning om udpegning af medlemmer til dommerkomite i forbindelse med Bygningspræmiering 2019
 • 18. Orientering om udarbejdelse af Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune
 • 19. Budgetopfølgning pr. 30.06.2019
 • 20. Målopfølgning pr. 30.06.2019
 • 21. Orientering om videoanalyse til tælling af trafik
 • 22. Orientering om vurdering af trafikfarlige skoleveje 2019
 • 23. Orientering om julemarked på Torvet i Silkeborg
 • 24. Godkendelse af skitseprojekt, cykelkantbane Grønbækvej fra Grauballe til Allingskovby
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af skitseprojekt, cykelkantbane Ryvej fra Rodelund til Salten Skov
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Orientering om klagesager
 • 31. Til orientering
 • 32. Underskriftsside

Samlede oversigter