Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af Kommuneplan 2020-2032
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro
 • 4. Godkendelse af etablering af sundhedscenter indenfor kommuneplanramme 13-B-04
 • 5. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad
 • 6. Endelig vedtagelse af lokalplan 40-008, Frisholmparken anden etape, Them
 • 7. Beslutning om landzonetilladelse til fem shelters i tilknytning til en foreningshytte på Ravnholtvej 3, 8620 Kjellerup
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et boligområde i Silkeborg Midtby
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 23-013 for et boligområde ved Lergravsvej og Granmosevej i Kjellerup
 • 10. Godkendelse af igangsætning af kommuneplantillæg 58 og lokalplan 32-010 - boligområde og plejehjem i Voel
 • 11. Godkendelse af Udviklingsplan for Søfronten
 • 12. Godkendelse af kommissorium for Arkitekturpolitikken
 • 13. Orientering om planlægning og administration i forhold til bevaringsværdige bygninger
 • 14. Orientering om status for gågadeprojektet i Silkeborg
 • 15. Orientering om ændrede administrative krav til events fra 1. januar 2020
 • 16. Beslutning om godkendelse af byggeri på Julsøvej 45, Sejs-Svejbæk
 • 17. Beslutning om vejnavn i nyt boligområde i Funder
 • 18. Målopfølgning pr. 31.10.2019
 • 19. Budgetopfølgning pr. 31.10.2019
 • 20. Godkendelse af flytning og forhøjelse af anlægsbevilling til Søtorvet
 • 21. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2020
 • 22. Beslutning om finansiering af delprojekter i Funder områdestudie
 • 23. Beslutning om anlæggelse af nye cykelstier langs Funder Allé
 • 24. Drøftelse af trafikinvesteringsplan 2020-2028
 • 25. Orientering om evaluering af tydeligere markering mellem kantbane og kørebane mellem Grauballe og Silkeborg
 • 26. Orientering om ulykkestal i Silkeborg Kommune og i politikreds for 2018
 • 27. Beslutning om igangsætning af ekspropriation (Lukket punkt)
 • 28. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 29. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 30. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 31. Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)
 • 32. Orientering om klagesager
 • 33. Til orientering
 • 34. Underskriftsside

Samlede oversigter