Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status for Midttrafiks arbejde med Trafikplan 2020-21
 • 3. Godkendelse af projektforslag for gågaderne og Søndertorv i Silkeborg
 • 4. Godkendelse af fremrykning og forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af gågaderne i Silkeborg
 • 5. Beslutning om nye parkeringsforhold og nye trafiksikkerhedstiltag ved Østre Søbad
 • 6. Beslutning om anlæggelse af supercykelstier
 • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 8. Beslutning om udmøntning af byrådets beslutning om budgetoverholdelse 2019
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter i skolekatalog
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling for Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 11. Drøftelse af Kommuneplan 2020-2032
 • 12. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-028 for område til offentlige formål, Hvinningdal
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro
 • 14. Godkendelse af ændret bebyggelsesplan for Jordkærvej
 • 15. Godkendelse af forslag til lokalplan 40-008 for et boligområde i Frisholmparken anden etape, Them
 • 16. Beslutning om landzoneafgørelser til mast på Linå Vesterskovvej 4B, 8600 Silkeborg og Dynæsvej 4, 8600 Silkeborg
 • 17. Godkendelse af igangsætning af tillæg 43 til kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-017 for nyt projekt på Lupinvej 2 i Alderslyst
 • 18. Behandling af forhøring i forbindelse med planlægning for et transformationsområde og udarbejdelse af kommuneplantillæg 17 til kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund
 • 19. Godkendelse af vedtægter for Bygningspræmiering 2019 i Silkeborg kommune
 • 20. Beslutning om dispensation fra byplanvedtægt 20 til udstykning i mindre grundstørrelser på Fyllasvej 3 i Hvinningdal
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter