Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Konstituering af formand i sommeren 2019
 • 3. Behandling af anmodning fra byrådsmedlemmerne Lars Hansen og Lars Faarup om trafikken på Østre Søbad
 • 4. Beslutning om etablering af hævede flader på Sindingvej
 • 5. Godkendelse af vejvisning for gående til Aqua Akvarium og Dyrepark fra Torvet i Silkeborg
 • 6. Godkendelse af projekter til bymiljøer
 • 7. Godkendelse af omdannelse til cykelvej gennem Øster Bording
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling af byggemodning samt stitunnel ved Dalvejen i Silkeborg
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling for etablering af signalreguleret kryds ved Erhvervskorridoren etape 1, Silkeborg
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning Vestre Højmarksvej, Funder
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodning, Planetvej i Gjessø
 • 13. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for Cykelsti Silkeborgvej, samt nedsættelse af anlægsbevilling til signalanlæg Kjellerupvej
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023
 • 17. Drøftelselse af forslag til budget 2020 for Plan- og Vejudvalget
 • 18. Endelig vedtagelse af lokalplan 30-002 for et boligområde ved Vestervang i Fårvang
 • 19. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro
 • 20. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 23-010 for et boligområde ved Agertoften og Grønningen i Kjellerup
 • 21. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 for et bydelscenter i Gødvad
 • 22. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-027 for et boligområde ved Brunbakkevej og Øster Bordingvej i Buskelund
 • 23. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder
 • 24. Godkendelse af dispensation fra byplanvedtægt nr. 7 til at opføre boliger i stueetagen på Vestergade 6 i Kjellerup
 • 25. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 32 og lokalplan 10-016 Erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscenteret og AQUA
 • 26. Godkendelse af forslag til lokalplan 30-003 for et boligområde ved Hedevej i Fårvang
 • 27. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 183.05, Multebærvej 16, 8600 Silkeborg
 • 28. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 183.05, Julsøvej 84, 8600 Silkeborg
 • 29. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-022 for et bolig-område i midtbyen i Silkeborg
 • 30. Orientering om midlertidig bypark i Bios Gård
 • 31. Godkendelse af igangsætning af forudgående høring om udvidelse af butiksområde i Sejs- Svejbæk
 • 32. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 40-008 for et boligområde ved Frisholmparken, Them
 • 33. Beslutning om landzoneafgørelser til overnatningspladser for autocampere
 • 34. Beslutning om tilladelse til opførelse af lagerhaller i Pederstrup
 • 35. Beslutning om detailhandelsstruktur i Virklund
 • 36. Beslutning om hvordan Silkeborg Kommune fremadrettet kan arbejde med byfornyelse
 • 37. Orientering om proces for udvikling af Havneområdet
 • 38. Beslutning om afslag på opførelse af baghus og godkendelse af forhus på Klüwersgade 11, Silkeborg
 • 39. Til orientering
 • 40. Underskriftsside

Samlede oversigter