Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Fastlæggelse af Plan- og Vejudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 3. Beslutning om tidsbegrænset parkering på Rådhus Vest
 • 4. Beslutning om regulering af parkering syd for Jernbanevej og nord for Århusvej
 • 5. Drøftelse af evaluering af anlægsprojektet Torvet
 • 6. Drøftelse af fremkommelighed på ringvejen
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til bymiljøer i Silkeborg Kommune 2019
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til asfalt Kjellerupbanestien
 • 9. Lukket (Lukket punkt)
 • 10. Lukket (Lukket punkt)
 • 11. Lukket (Lukket punkt)
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
 • 14. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-021 for et bydelscenter i Gødvad
 • 15. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 24-003, Vindmøller og solenergianlæg Marsvinslund
 • 16. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-028 for et område til offentlige formål i Hvinningdal
 • 17. Beslutning om adgangsvej til nyt boligområde i Lysbro (lokalplan 14-014)
 • 18. Godkendelse af støjhåndbog
 • 19. Beslutning vedrørende detailhandelsstrukturen i Virklund
 • 20. Beslutning om ombygning af "Hostrupshus", Hostrupsgade 41, matr. nr. 132d Silkeborg Bygrunde
 • 21. Orientering om status for planlægning for Fredens Gård
 • 22. Orientering om status på lokalplanlisten februar 2019
 • 23. Orientering om arkitektkonkurrencen for Søfronten og Havnen efter evalueringsmøde 14. januar 2019
 • 24. Behandling af ansøgning om placering af sommerhus på Vesterlundvej 131, Virklund
 • 25. Lukket punkt (Lukket punkt)
 • 26. Orientering om klagesager
 • 27. Til orientering
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter